Skip Navigation Links.
الذات و السلطة : النوع الاجتماعي و التفاوض في المؤسسة
الاهداء9
المقدمة13
مراجعة الادبيات15
تاريخ ودراسات المؤسسة والجندور15
المحاور الاساسية لمراجعة الادبيات17
استعراض التوجيهات النظرية18
مفهوم الذات19
المفهوم النسوي19
المفهوم الراديكالي للذات22
المفهوم ما بعد الحداثي للذات25
مفهوم السلطة في الدراسات النسوية32
السلطة بالمفهوم النسوي الليبرالي32
السلطة بالمفهوم النسوي الراديكالي33
السلطة بالمفهوم النسوي ما بعد الحداثي35
مفهوم التفاوض في الدراسات النسوية40
المفهم النسوي الليبرالي للتفاوض40
المفهوم النسوي الراديكالي للتفاوض41
المفهوم النسوي ما بعد الحداثي للتفاوض42
المنهجية46
الاطار النظري47
اسلوب جمع المعلومات49
العينة51
استراتيجية التحليل52
التحليل53
النثبطات55
التفاوض حول الوقت61
التفاوض حول المهمات66
الرغبات غير المهنية بالتفاوض72
التفاوض حول الحقوق79
نمط الرقابة المحيط بالعملية التفاوضة88
الفحص والعمليات التفاوضية92
المحفزات الجندرية99
الجنسانية100
علاقة الصورة النمطية الجندرية بالتفاوض114
علاقة الصورة النمطية الذكورية بالنفاوض117
الدور الجماعي والتفاوض120
علاقة الجندر بموقع اشتداد الصراع التفاوضي125
علاقة الجندر بالمحور الاساسي للصراع127
الخلاصة136
قائمة المراجع الاجنبية143
قائمة المراجع والمترجمة148
--- نهاية الفهرس ---